Heisei Kyouiku Iinkai Jr. (Prototype)

From Hidden Palace
Jump to navigation Jump to search
Title Screen
Heisei Kyouiku Iinkai Jr. (Prototype)
Dump status Released
Dumped by drx
Released by Hidden Palace
Origin EPROMs
Lot [[Has origin lot::Kevtris EPROMs]]
Game Heisei Kyouiku Iinkai Jr.
System Sega Pico
Genre Educational
Release date JP Dec 1, 1995
Download Heisei Kyouiku Iinkai Jr. (Prototype) (info)

It was released by drx on March 30, 2008.

Screenshots

Files

File Type Size SHA-1
Heisei Kyouiku Iinkai Jr. (Pico) (Prototype) (hidden-palace.org).bin Sega Picodrive ROM Image 512 KB 93c46585343e48e089ede74896f66b0006896c66


Header

00000100 49 4d 41 20 49 4b 55 4e 4f 55 4a 59 55 4b 55 20 IMA IKUNOUJYUKU 00000110 28 43 29 54 2d 31 35 30 31 39 39 35 2e 4a 41 4e (C)T-1501995.JAN 00000120 48 45 49 53 45 49 20 4b 59 4f 55 49 4b 55 20 20 HEISEI KYOUIKU 00000130 49 49 4e 4b 41 49 20 4a 52 2e 20 20 20 20 20 20 IINKAI JR. 00000140 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00000150 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00000160 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00000170 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00000180 54 2d 31 35 30 31 33 30 2d 30 30 20 20 20 0f 99 T-150130-00 .. 00000190 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 000001a0 00 00 00 00 00 0f ff ff 00 ff 00 00 00 ff ff ff ................ 000001b0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 000001c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 000001d0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 000001e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 000001f0 35 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5